Urbanització

redacció de projectes

 

estudi de seguretat i salut

 

direcció d'obres

 

gestió i repartiment de costos


inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-