Urbanisme


Domènec Parera Arquitecte, slp Rbla. Riera i Penya, 49 1r C 08358 Arenys de Munt tel. 93 7950266 domenec.parera@coac.cat

inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-