Rehabilitacions

Reforma de local al carrer Sant Joaquim, núm. 32 de Mataró

Reforma d'edifici de dos habitatges al carrer Santa Maria núm. 11 de Montmeló

Reforma de la masia de "Can Moragues" de Sant Antoni de Vilamajor

Ampliació arxiu històric Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.


Masia Can Món de Déu Sant Pere de VilamajorHabitatge c/ Bofí Sabadell


Local i habitatge rbla. Francesc Macià, 26 Arenys de Munt

inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-