Habitatges unifamiliars

Francesc Macià 10 Arenys de Munt


habitatges aparellats c/ Progres Cardedeuhabitatge aïllat c/ de les Suredes 17 Arenys de Munthabitatges aparellats "Els Garrofers" Sant Pol de Marhabitatges en filera Sant Iscle de Vallaltahabitatge aïllat C/ de les Suredes 13 Arenys de Munthabitatge aïllat "La Creueta" Arenys de Munt

inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-