Equipaments

Ampliació vestidors camp de futbol de Llinars del Vallès

Ampliació escola bressol "Petits Estels" Llinars del Vallès

Concurs PROPOSTA D'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A ALELLA

Camp de futbol Gualba


Consultori local Gualba

inscrita al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

 

formada per l'arquitecte Domènec Parera i Corominas

 

membre de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya

 

membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses -especialitzat en urbanisme i valoracions-